sábado, 15 de agosto de 2009

01. Saware Naina (captivating eyes) “Venkataraman”
02. Bhavna (emotion) “Palavi M.D.”
03. Piya Ki Lagan (lost in love) “Chaurasia”
04. Madhur Milan (eternal pleasure) “Pohankar”
05. Ananda (moments of pleasure) “Sontakke”
06. Saath Saath (journey of love) “Sharma”
07. Manmohini (enchantress) “Pohankar”
08. Man Ki Pukar (cry of ecstasy) “Palavi M.D.”
09. Piya Ka Sandesh (lovers call) “Palavi M.D.”
10. Anant Prem (eternal love) “Kej”
11. Saware Naina (captivating eyes) “Venkataraman”

Nenhum comentário: